Bedemandens opgaver

Bedemandens opgaver

Information om hvilke opgaver en bedemand har

  70 70 21 10 Skriv besked

Bedemandens opgaver

 • Personlig samtale i hjemmet eller i forretningen
 • Hjælpe med at udfylde alle nødvendige papirer til myndigheder
 • Anmeldelse af dødsfald til begravelsesmyndigheden
 • Koordinering og kontakt til kirke, præst eller andre som skal medvirke ved en højtidelighed
 • Iklædning af afdøde
 • Fremvisning af afdøde
 • Udsyngning fra afhentningssted
 • Bestilling af blomster, kistedekoration og kirkepynt
 • Koordinering af mindesamvær efter ceremoni
 • Indrykning af annoncer
 • Sanghæfte
 • Tilstedeværelse under ceremoni
 • Koordinering af ceremoni ved askespredning
 • Bestilling af gravsten
 • Rustvognskørsel
 • Afhentning og levering af urne
 • Vejledning om muligheder for økonomisk tilskud/erstatning
 • Vejledning om mulighed for psykologhjælp og sorggrupper samt advokathjælp
 • Foto af kiste, gravsted og blomster
 • Søge refusion for hjemtransport ved Regionen, hvis ikke lokalt sygehus
 • Søge begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark
 • Søge begravelseshjælp fra Sygeforsikringen DK
 • Søge begravelseshjælp ved forsikrings- eller pensionsselskaber
 • Afholde udlæg for blomster, mindesten, mindesamvær etc.

Neden for kan du læse mere om vores priseksempler for bisættelse, begravelse og andre ydelser.

Bisættelse – priseksempel 1

Honorar: 3.920 kr.
Kiste Hvid nr. 09: 7.085 kr.
Bio urne, valgfri farve: 910 kr.
Kisteilægning: 790 kr.
Kørsel inkl. 10 km.: 1.290 kr.
I alt: 13.995 kr.

Bisættelse – priseksempel 2

Honorar: 3.920 kr.
Kiste Ubehandlet Lean 05: 5.625 kr.
Bio urne, valgfri farve: 910 kr.
Kisteilægning: 790 kr.
Kørsel inkl. 10 km.: 1.290 kr.
I alt: 12.535 kr.

Begravelse – priseksempel 3

Honorar: 3.920 kr.
Kiste Hvid 06: 8.150 kr.
Kisteilægning: 790 kr.
Kørsel inkl. 10 km.: 1.290 kr.
I alt: 14.150 kr.

Øvrige ydelser

Kørsel med Rustvogn ud over 10 km.: 26 kr. pr. km.
Assistance ved ilægning: 650 kr.
Ceremoni afholdelse: 1.200 kr.
Transport af Urne: fra 610 kr.
Transport af blomster: fra 775 kr.
70 70 21 10