Huskeliste ved dødsfald

Alle har, uanset deres forhold til eller medlemskab af folkekirken, ret til at blive begravet på en kirkegård i det sogn, hvor de boede på dødstidspunktet, eller et sogn de har en særlig tilknytning til.

De eneste, som ikke har denne ret, er medlemmer af andre trossamfund, der typisk har deres egen kirkegård i sognet, eller en særskilt sektion på kirkegården.

 

Abonnementer

Avis, telefon, licens, kabel-tv, kontokort, leje af tv, computer og hvidevarer, afbetalingsordninger, bogklubber, bibliotekskort og evt. lånte bøger.

Forsikringer
Husstandsforsikringer, bil m.fl.

 

Bank

Få en aftale med banken – alle bankkonti lukkes i det øjeblik, banken får oplysning om dødsfaldet, også “dankortet” og fælleskonti.

Vær opmærksom på PBS, og få en gennemgang med banken af, hvad der skal betales og stoppes.

 

Offentlige myndigheder

Tilskud, ydelser og pensionsudbetalinger.

Disse udbetalinger standser automatisk, men ikke før de enkelte myndigheder, via dødsanmeldelsen, får kendskab til dødsfaldet.

I nogle tilfælde kan det betyde, at der udbetales penge, der ikke er berettigelse til.

Vær derfor opmærksom på, at nogle af disse udbetalinger muligvis skal tilbagebetales.

Det kan være en god ide at få ændret forskudsregistreringen, forhør hos Skat.

 

Andet

Kontakt til hjælpemiddelcentralen, hjemmeservice.

 

Bolig Opsigelse af lejekontrakt.

Kontingenter
Fagforening, pensionskasse, medlemskaber af klubber og andre foreninger.

Facebook
Sletning af Facebookprofil kan gøres her.