Begravelseshjælp

Begravelseshjælp

Information om hjælp til begravelsesudgifter

  70 70 21 10 Skriv besked

Begravelseshjælp

Begravelseshjælp er et engangsbeløb, der udbetales til pårørende eller andre. Hjælpen dækker udgifter i forbindelse med en begravelse eller bisættelse. Efterladte har ret til denne hjælp, når en person med dansk sygesikring går bort.

Det er Udbetaling Danmark, der har ansvaret for administrationen af begravelseshjælp, men vi hjælper dig hele vejen med ansøgningen. Du kan enten vælge at lade os håndtere ansøgningen eller du kan ansøge på borger.dk.

Udover den offentlige sygesikring kan der være andre forskellige steder at søge om økonomisk hjælp, deriblandt Sygesikring Danmark, ligesom nogle fagforeninger har et beløb til efterladte.

  70 70 21 10 Skriv besked

 

Hvor meget kan man få i økonomisk hjælp?

Størrelsen på beløbet afhænger blandt andet af afdødes alder, familieforhold, formue og eventuelle ægtefælles formue. Beløbet udbetales direkte som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Støtten skal anses for at være et økonomisk bidrag til kiste, urne eller bedemand i en svær tid.

Takster

Der er forskellige takster for begravelseshjælp, afhængigt af om afdøde var over 18 år, eller hvis afdøde var under 18 år eller et dødfødt barn. Beløbene reguleres årligt, og du kan se aktuelle takster på borger.dk her.

Anden økonomisk støtte til efterladte

Hvis din ægtefælle eller samlever dør, kan du muligvis få udbetalt efterlevelsespension i 3 måneder. Kravene er, at I begge fik folkepension eller førtidspension og var samlevende, da vedkommende døde.

Efterlevelsespension bliver automatisk udbetalt af Udbetaling Danmark, hvis kravene er opfyldt.

Hvis din ægtefælle eller samlever dør, og du ikke har så mange økonomiske midler, kan du muligvis få udbetalt et engangsbeløb, kaldet efterlevelseshjælp. Kravene er, at I boede sammen i Danmark de seneste tre år inden dødsfaldet, at du ikke har ret til efterlevelsespension, og at din årsindtægt inkl. formuetillæg ikke overstiger et vist fastsat beløb.

Efterlevelseshjælpen gradueres efter din indtægt. Beløbet bevilges efter Lov om aktiv socialpolitik og er skattepligtig. Du skal søge om efterlevelseshjælp hos Udbetaling Danmark. Du kan læse mere om efterlevelseshjælp og se aktuelle satser på borger.dk her.

70 70 21 10