fbpx

Priseksempler Ring 70702110

Begravelseshjælp

Begravelseshjælp er et engangsbeløb, der udbetales til pårørende eller andre, der dækker udgifterne i forbindelse med en begravelse eller bisættelse. Efterladte har ret til denne hjælp, når en person med dansk sygesikring går bort.

Det er udbetaling Danmark, der har ansvaret for administrationen af begravelseshjælp, men vi hjælper dig hele vejen med at ansøgningen. Du kan enten vælge at lade os håndtere ansøgningen eller du kan ansøge på borger.dk.

Udover den offentlige sygesikring kan der være andre forskellige steder, der kan søges om økonomisk hjælp, deriblandt Sygesikring Danmark, ligesom nogle fagforeninger har et beløb til efterladte.

 

Hvor meget kan man få i økonomisk hjælp?

Størrelsen på beløbet afhænger blandet andet af afdødes alder, familieforhold, formue og eventuelle ægtefælles formue. Beløbet udbetales direkte som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af. Støtten skal anses for at være et økonomisk bidrag til kiste, urne eller bedemand i en svær tid.

Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst modtage 11.200 kr. (takst for 2019) i begravelseshjælp.

Hvis afdøde var under 18 år, er hjælpen et fast beløb på 9.400 kr. (takst for 2019). Dette gælder også dødfødte børn.

 

Anden økonomisk støtte til efterladte

Hvis din ægtefælle eller samlever dør, kan du muligvis få udbetalt efterlevelsespension i 3 måneder. Kravene er, at I begge fik folkepension eller førtidspension og var samlevende, da vedkommende døde. Efterlevelsespension bliver automatisk udbetalt af Udbetaling Danmark, hvis kravene er opfyldt.

Hvis din ægtefælle eller samlever dør, og du ikke har så mange økonomiske midler, kan du muligvis få udbetalt et engangsbeløb, kaldet efterlevelseshjælp. Kravene er, at I boede sammen i Danmark de seneste tre år inden dødsfaldet, at du ikke har ret til efterlevelsespension, og at din årsindtægt inkl. formuetillæg er mindre end kr. 387.050 (2020 takst). Efterlevelseshjælpen gradueres efter din indtægt og er på højst kr. 15.046 (2020 takst). Beløbet bevilges efter Lov om aktiv socialpolitik og er skattepligtig. Du skal søge om efterlevelseshjælp hos Udbetaling Danmark. Du kan læse mere om efterlevelseshjælp på borger.dk.